Zalety karmienia piersią - dziecko

„Karmienie piersią jest jedynym prawidłowym żywieniem dziecka
w pierwszych miesiącach jego życia”.
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia dziecka. Mleko matki zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe w pierwszym półroczu życia człowieka. Karmiąc piersią, nie trzeba dziecka dopajać ani dokarmiać, gdyż mleko kobiece zaspokaja głód i pragnienie. Karmienie mlekiem z piersi jest cennym uzupełnieniem stałego pożywienia aż do 2. roku życia lub dłużej.

Mleko matki jest idealnym pożywieniem dla nowo narodzonego człowieka, podobnie jak mleko krowy jest doskonałym pokarmem dla cielęcia, mleko kozy dla koźlęcia itp. Skład mleka kobiecego jest unikalny. Doskonała proporcja odpowiednich białek, tłuszczów, węglowodanów i składników mineralnych sprawia, że jest to substancja łatwo przyswajalna i niemal w całości trawiona.

 

Najlepsze dla dziecka

Mleko matki jest zawsze świeże, ciepłe, czyste, zawsze gotowe do podania. Dzieci karmione piersią są zdrowsze, gdyż w naturalny sposób są chronione przed zakażeniami dzięki zawartości w mleku kobiecym przeciwciał i komórek zdolnych do walki z chorobą. Związane jest to z obecnością w pokarmie wydzielniczej immunoglobuliny IgA, której nie ma w żadnym innym pokarmie. Powstaje ona w wyniku kontaktu matki z alergenem, bakterią, wirusem, grzybem, pleśnią. W układzie limfatycznym kobiety namnażają się immunokompetentne komórki plazmatyczne tworzące przeciwciała. Komórki te wędrują drogami krwionośnymi i limfatycznymi do gruczołu piersiowego i osiedlają się wokół pęcherzyków mlecznych, a także rozmieszczają się podśluzówkowo w obrębie układu pokarmowego czy oddechowego. IgA blokuje i unieczynnia na powierzchni śluzówek ww. układów wszelkie drobnoustroje chorobotwórcze, które znalazły się w otoczeniu matki i dziecka. Swoiste przeciwciała dostają się bezpośrednio do pokarmu, stąd pierwsze krople siary, a potem mleka dojrzałego – to gotowa „szczepionka”, jaką dziecko otrzymuje wraz z mlekiem matki.

Zalety karmienia piersią:

  • Wyłączne karmienie piersią chroni dziecko przed alergią, ponieważ mleko kobiece jest wolne od betalaktoglobuliny – bardzo silnego alergenu, który stanowi największą frakcję mleka krowiego.
  • Dziecko karmione piersią jest chronione przed licznymi chorobami wieku niemowlęcego, np. biegunką, zapaleniem ucha środkowego, infekcją dróg oddechowych, zakażeniem dróg moczowych, martwiczym zapaleniem jelit (NEC). Trzykrotnie zmniejsza się ryzyko nagłego zgonu niemowląt (SIDS).
  • Ssanie piersi zapobiega wadom zgryzu i wymowy, chroni przed próchnicą.

Dzieci karmione piersią mają wyższy iloraz inteligencji, są zdrowsze jako osoby dorosłe. Rzadziej zapadają na choroby cywilizacyjne, jak miażdżyca, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, choroba wieńcowa czy zawał serca a także astma, białaczka, chłoniaki złośliwe. Wreszcie aspekt psychologiczny. Podczas karmienia piersią kobieta nawiązuje najbardziej intymny kontakt z dzieckiem, tworzy się unikalna wieź między nimi. Matka przekazuje dziecku ciepło, dotyk i miłość.

O korzyściach dla matki płynących z karmienia piersią czytaj w artykule Zalety karmienia piersią - matka.