Roczna dziewczynka, roczny chłopiec - czyli różnice między chłopcami a dziewczynkami

Około pierwszego roku życia trudno porównywać rozwój chłopców i dziewczynek, gdyż przebiega on odmiennie, wpływa w związku z tym na odmienne zachowania obu płci.

 

Roczne dziecko coraz lepiej radzi sobie z otoczeniem pod względem motorycznym, zwłaszcza przemieszczania się, wspinania, sięgania itp. Dzięki umiejętnościom ruchowym może więcej, a to znajduje odzwierciedlenie również w jego rozwoju psychicznym i emocjonalnym. W zachowaniu dziecka zaczynają się pojawiać pierwsze tendencje do pokazywania swojej niezależności. To okres, w którym dziecko może przejawiać pierwsze wybuchy złości, buntu oraz postawy „wszystko ma być tak, jak ja zechcę”. Tego typu reakcje to oznaka rosnącej dojrzałości psychicznej i próby zaznaczenia własnego „ja”. W pełni uwidoczni się to około drugiego roku życia, ale już u rocznego dziecka można zauważyć początki postawy „ja tu jestem najważniejszy”. 

 

Płeć a rozwój

Około pierwszego roku życia pojawiają się też zmiany w rozwoju emocjonalnym i społecznym, który przebiega nieco inaczej u chłopców niż u dziewczynek. Psycholodzy twierdzą, że płeć już od momentu narodzin determinuje wiele cech zarówno wyglądu zewnętrznego, jak i zachowania czy charakteru. Ma to związek nie tylko z inną budową mózgu u chłopców i u dziewczynek, ale również inną ilością hormonów czy innymi procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmie.

Płeć ma znaczenie w rozwoju mowy. Pierwsze wyrazy mogą pojawić się między 12. a 18. miesiącem życia, a ponieważ mózg dziewczynek rozwija się regularniej, to one z reguły szybciej osiągają ten etap. W tym okresie chłopcy przodują z kolei w umiejętnościach ruchowych i sprawności motorycznej. W rozwoju emocjonalnym widoczne są też znaczne różnice. Mózg dziewczynek wydziela więcej serotoniny – hormonu odpowiedzialnego za hamowanie agresji. To sprawia, że dziewczynki są łagodniejsze i łatwiej dostosowują się do wyznaczonych reguł. Natomiast u chłopców wysoki poziom testosteronu wpływa na buntownicze zachowania, wybuchy energii i potrzebę ciągłego ruchu, co sprawia, że trudniej im się podporządkować do panujących zasad.

Różnice w rozwoju chłopców i dziewczynek mają wpływ na wybór zabaw i zabawek. Ponieważ dziewczynki szybciej osiągają sprawność manualną (czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców), chętniej sięgają po kredki, plastelinę, drobne zabawki. Chłopcy natomiast częściej wybierają zabawy przestrzenne związane z ruchem – wyścigi czy chowanie się.

Różnice między płciami są widoczne w zachowaniu, ale powinny być traktowane przez rodziców tylko jako pewien punkt odniesienia. Pamiętajmy, że każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie i bez względu na płeć może osiągać kolejne etapy rozwoju w innym niż rówieśnicy tempie.