I żyli długo i szczęśliwie... Czy możliwy jest trwały i udany związek?

Naiwnością jest wiara w romantyczną, wieczną miłość i idealne, bezproblemowe związki. To, w jakim będziemy żyli związku, zależy wyłącznie od pracy nas samych nad wzajemnym uczuciem.

 

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

Margaret Mead

Miłość - co to takiego?         

Związek między dwoma osobami jest rodzajem relacji, w której najważniejsze są uczucia. Oczywiście, podstawowym uczuciem w takim związku jest miłość. Psycholog Robert J. Sternberg zakłada, że miłość powstaje na bazie trzech podstawowych składników: intymności, namiętności i zaangażowania.

Podziałowi miłości na części składowe przyjrzał się Bogdan Wojciszke w swojej klasycznej już książce pt. "Psychologia miłości". Pierwszy ze składników, intymność, rozumiemy jako zbiór pozytywnych uczuć i towarzyszących im działań. Prowadzą one do stworzenia przywiązania, bliskości i wzajemnej zależności partnerów od siebie oraz do dbania o dobro partnera, wzajemnego szacunek i zrozumienia, wymiany intymnych informacji. Drugi składnik, namiętność, związany jest z silnym pobudzeniem fizjologicznym, pociągiem seksualnym oraz gwałtownymi emocjami pozytywnymi i negatywnymi. Namiętność odczuwamy w sposób najbardziej intensywny, ale zanika ona najszybciej, wraz z trwaniem związku w czasie. Ostatni element to zaangażowanie w utrzymanie stabilności związku. Na niego składają się wszelkie decyzje, myśli, uczucia, działania i aktywności partnerów, które mają na celu przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz utrzymanie tego związku, pomimo występowania przeszkód i różnić osobowościowych.

 

Fazy związku

Jedynym pewnym stwierdzeniem na temat miłości jest to, że z czasem ulega ona zmianom, których nie da się uniknąć. Każdy związek przechodzi przez kilka naturalnych etapów. Są to kolejno:

  • zakochanie, podczas którego występuje praktycznie tylko namiętność;
  • romantyczne początki, w których odnajdujemy namiętność i intymność;
  • związek kompletny, w którym obecne są wszystkie trzy składniki miłości;
  • związek przyjacielski, w którym często następuje zanik namiętności; 
  • związek pusty, w którym najwięcej jest zaangażowania, a powoli zanikać może intymność;
  • oraz ewentualnie ostatni etap, jakim jest rozpad związku.

 

Czy miłość romantyczna może trwać wiecznie?

W naszej kulturze szeroko promowany przez literaturę, przemysł filmowy i muzyczny, jest ideał miłości romantycznej. Zupełnie błędnie i niezgodnie z rzeczywistością ideał ten każe wierzyć, że przez wszystkie lata trwania naszego związku pełen on będzie magii, namiętności, rozbuchanych emocji i odczuwania tzw. motyli w brzuchu. Do tego stereotypu dochodzi też naiwna wiara, że miłość dzieje się sama, bez wysiłku partnerów; że skoro się kochamy, to wszystko będzie dobrze i nic nie jest w stanie zagrozić naszemu uczuciu, ponieważ jest ono prawdziwe, silne i nie zmieni się wraz z upływem czasu. Nic bardziej mylnego. Jak twierdzi Bogdan Wojciszke: "Kiedy miłość wyjdzie poza fazę romantycznych początków, większość tego, co dzieje się w niej „samo”, zmierza prostą drogą do zagłady związku. Natomiast droga do jego utrzymania w postaci cieszącej obie strony wiedzie jedynie poprzez rozsądne, zamierzone i świadome ingerencje samych partnerów w kształt związku. (...) Działania pozwalające utrzymać miłość na dłużej wymagają nie tylko poświęcenia i wysiłku, ale przede wszystkim myślenia i mądrości obojga partnerów. Wysiłek, myślenie i mądrość słabo kojarzą się nam z miłością, o której skłonni jesteśmy sądzić, że powinna działać sama, jeżeli tylko jest prawdziwa. Myślenie nie zabija uczucia, w istocie wzbogaca je, pokazując ogromne możliwości, jakie w uczuciach się kryją."

 

Jak więc dbać o swój związek i co robić, by był udany? O tym w kolejnym tekście.